Τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ. Π.  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ. Π.  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤ.- ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ. Π.  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ. Π.  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γ ΕΠΑΛ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ   ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΟΦ. ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ   ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ   ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2016

ΙΤΑΛΙΚΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΜΟΝΙΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2016 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3,4,5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2016 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΕΚΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ